ระบบ Psis

If you are looking for ระบบ Psis account login information, then here are the right place. You can easily access the login portal without any issues.

PSIS: ระบบจัดการข้อมูลเงินอุดหนุน

https://psis.opec.go.th

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS และ Regis. ขอแจ้งระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้. ปัจจุบัน – 25 มิ.ย. 64 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)


ระบบสารสนเทศนักเรียน รายบุคคล (PSIS V.2) เช็คชื่อนักเรียน …

https://psis.me

เข้าสู่ระบบงานนักเรียน


ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

www.psis.e-service.coj.go.th

หน่วยงานใดไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนท่านผู้พิพากษาที่สังกัดในหน่วยงานได้ครบถ้วน กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๐ …


ระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชน

https://regis.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=index&error=1

เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชนเรียนผู้ใช้ระบบ psis และ regis . ปัจจุบัน – 25 มิ.ย. 64 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)


ระบบฐานข้อมูลกลาง สารสนเทศนักเรียนรายบุคคล

https://www.psis.me/is

ระบบงานสารสนเทศ หนองยางพิทยาคม ผู้พัฒนาโปรแกรม : ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ตากกระโทก ตำแหน่ง ครู


เข้าสู่ระบบ IS – psis.me

https://www.psis.me/is/login.php

เข้าสู่ระบบ IS. Lost your password ? Register. กลับหน้าหลัก


ระบบเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

https://psis.me/sign

ระบบเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4


PEIL: ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน

https://peil.opec.go.th/peil/Login.htm?mode=index

ระบบจัดการข้อมูลปอเนาะ ตาดีกา และ สอนศาสนาอิสลาม,peil


PVIS: ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

pvis.vec.go.th/pvis/Login.htm?mode=index

pvis: ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน PVIS สำนักบริหารการอาชีวศึกษ

See also  Mynalco Nalco Com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *