Www.tatimet E Mia.gov.al

If you are looking for Www.tatimet E Mia.gov.al account login information, then here are the right place. You can easily access the login portal without any issues.

Log On

https://efiling.tatime.gov.al

E-Tax Shqipëri Mirëseerdhët. Nëse tashmë jeni i regjistruar në efiling mund të hyni në sistem. Në të kundërt duhet të regjistroheni që të hyni në sistem. Regjistro.


DPT – Tatime

www.tatime.gov.al

Të rejat e fundit. Rikujtesë për aplikim për pajisje me Çertifikatë Elektronike për Fiskalizimin. 04.06.2021; Fillon zbatimi i Planit të masave për sezonin turistik …


e-Shërbime – Tatime

https://www.tatime.gov.al/c/7/e-sherbime

Të rejat e fundit. Rikujtesë për aplikim për pajisje me Çertifikatë Elektronike për Fiskalizimin. 04.06.2021; Fillon zbatimi i Planit të masave për sezonin turistik …


e-Shërbime për Sipërmarrësit – Tatime

https://www.tatime.gov.al/c/7/154/per-sipermarresit

Tatimet e mia (eFiling) është konceptuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë lehtësisht i përdorshëm nga të gjithë pavarësisht ndryshimeve në gjini …


Log in | E-Albania Login – Tatime

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/SwitchLanguage/2

E-Tax Albania Welcome. If you are already registered in efiling you can log in. Otherwise you can register to access the system Register. Are you an individual that …


Legjislacioni – Tatime

https://www.tatime.gov.al/c/6/legjislacioni

Të rejat e fundit. Rikujtesë për aplikim për pajisje me Çertifikatë Elektronike për Fiskalizimin. 04.06.2021; Fillon zbatimi i Planit të masave për sezonin turistik …


Platforma Qëndrore e Faturave e Administratës Tatimore

https://efiskalizimi-app.tatime.gov.al/self-care

Platforma Qëndrore e Faturave e Administratës Tatimore


Tatime – Fiskalizimi: Pyetjet e shpeshta

helpdesk.tatime.gov.al

Fiskalizimi: Pyetjet e shpeshta Te gjitha pyetjet, paqartesite dhe cdo gje do te mund te informoheni ne kete faqe. Ligjore Platforma SelfCare Çertifikata Elektronike …


Detyrimet e mija – DPTTV

https://dpttv.gov.al/detyrimet-e-mija

BASHKIA TIRANË Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore Rr. e Kavajës, Nd.203, H.1, 1023 Tel. : +355 4 241 9705 Email : [email protected]al

See also  Office Ally Ehr Login

Udhezuesi i Perdoruesit per Modulin e Listepagesave …

www.ek-sk.com/files/Udhezues per listepagesat.pdf

Per Tatimpaguesit Direktoria Tatimet e Mia Faqja Tatimet e Mia eshte vendi juaj i punes ne portalin e-Filing, te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve …

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *